Terms & Conditions

thatsluck شرایط و ضوابط

استفاده از نرم افزار بارگیری شده از سایت ThatsLuck.com به معنای پذیرش بی قید و شرط موارد زیر است شرایط و ضوابط، که کاربر اعلام می کند آن را به طور کامل خوانده ، درک کرده و پذیرفته است.

 

1 COPYRIGHT - نرم افزار موجود در ThatsLuck.com توسط قوانین مربوط به حق چاپ و توسط حق چاپ در ایتالیا ، مقررات معاهدات بین المللی و سایر قوانین قابل اجرا محافظت می شود. 

در نتیجه ، کاربر موظف است با نرم افزار مانند سایر مطالب دارای حق چاپ (مانند یک کتاب یا دیسک DVD) برخورد کند. در هر صورت کاربر نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی ، نرم افزار را تولید و بازاریابی کند ThatsLuck.com

 

2 حقوق کاربر - ThatsLuck.com به کاربر حق استفاده موقت از نرم افزار را برای استفاده شخصی خود می دهد.

این نرم افزار زمانی قابل استفاده است که از طریق رایانه ، رایانه لوحی ، تلفن هوشمند یا هر وسیله مناسب دیگری استفاده شود. کاربر آگاه است و این را می پذیرد ThatsLuck.com ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی استفاده از نرم افزار را به طور دائم مهار کند.

 

3 محدودیت های استفاده از نرم افزار - کاربر ممکن است به هیچ وجه عملکرد نرم افزار را تغییر ندهد.

استفاده از نرم افزار بارگیری شده به طور خودکار به معنای حق استفاده از به روزرسانی ها یا نسخه های بعدی نیست.

 

4 انحصار مسئولیت در برابر آسیب ها - به هیچ وجه مدیر سایت ThatsLuck.com مسئول خسارات مستقیم یا غیرمستقیم خواهد بود (از جمله ، بدون محدودیت ، خسارت برای از دست دادن یا از دست دادن درآمد ، قطع کار ، از دست دادن اطلاعات یا سایر خسارات اقتصادی) ناشی از استفاده یا عدم استفاده از نرم افزار ، حتی اگر به آن مراجعه شود مدیر سایت ThatsLuck.com در مورد احتمال چنین خسارتی توصیه شده است.

مسئولیت این امر کاملاً به عهده کاربر است. کاربر از هم اکنون برای جبران خسارت ، مستقیم یا غیرمستقیم از هر نوع ناشی از استفاده یا عدم استفاده از نرم افزار بارگیری شده از وب سایت ، انصراف می دهد ThatsLuck.com برای هر چیزی که در اینجا ارائه یا گزارش نشده باشد ، به قانون مدنی ایتالیا مراجعه می شود.